Braun Pál
2011

További kitüntetettek
 

 


A címer története
 MEGHÍVÓ


Iklad Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését
2018. szeptember 28-án pénteken 18:00 órára összehívom.

Az ülés helye: Ikladi Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterem

A Képviselő-testület ülése nyílt, azon bárki részt vehet.

Napirendi javaslat:

1.) Tájékoztató az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Madarász István polgármester

2.) A Parti utcai házak geotechnikai vizsgálatára beérkezett árajánlat megtárgyalása
Előadó: Madarász István polgármester
(Írásos anyag E/2/10/2018. szám alatt mellékelve.)

3.) A Szabadság út 30-36. szám alatti ingatlan-tulajdonosok kérelme
Előadó: Madarász István polgármester
(Írásos anyag E/3/10/2018. szám alatt mellékelve.)

4.) Az Iklad belterület 199 és 200 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezése beérkezett
földmérői árajánlat megtárgyalása
Előadó: Madarász István polgármester
(Írásos anyag E/4/10/2018. szám alatt mellékelve.)

5.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019.
évi pályázati fordulójához
Előadó: Madarász István polgármester
(Írásos anyag E/5/10/2018. szám alatt mellékelve.)

6.) A szociális célú tűzifa juttatásról szóló 13/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: dr. Braun Pál jegyző
(Írásos anyag E/6/10/2018. szám alatt mellékelve.)
7.) Egyebek

8.) Zárt ülés

Iklad, 2018. szeptember 21.

Madarász István sk.
polgármester

(Feltöltve: 2018.09.21. 14:49)SAJTÓKÖZLEMÉNY


IKLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. augusztus 27.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

IKLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SIKERES PÁLYÁZATOT NYÚJTOTT BE AZ „ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜLETI UTAK SZILÁRD BURKOLATTAL TÖRTÉNŐ KIÉPÍTÉSÉNEK, FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA GAZDASÁGFEJLESZTÉSI CÉLLAL PEST MEGYE TERÜLETÉN” CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA, AMELYNEK KERETÉBEN 44,98 MFT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGBEN RÉSZESÜLT.

Projekt címe: Meglévő szilárd burkolatú önkormányzati belterületi utak felújítása és korszerűsítése Iklad településen

Projekt azonosító száma: PM_ONKORMUT_2016/124

Projekt célja: A projekt keretében meglévő szilárd burkolatú utak felújítása valósult meg. A projekt keretében jelzőtáblák kihelyezése is megvalósult, továbbá 252 méter hosszúságban kerékpár sáv került felfestésre a Bartók Béla utca esetében (gyűjtőút). A projekt keretében fejlesztett utcák csatlakoznak a 2108 számú állami közúthoz, amely alapján indokolt volt a csatlakozási oldalon forgalomlassító küszöbök elhelyezése, amely szintén a projekt részre. Az Iskola térnél parkolást segítő fül és 20 állásos fedett kerékpártároló került elhelyezésre (településközpont). A Bartók Béla utcában 15 db kerékpártámasz került elhelyezésére. A projekt keretében megtörtént a járdák felújítása is. A fentiek alapján a projekt tartalmaz közeledésbiztonsági elemeket, illetve a fenntartható közeledésmódokat kiemelten figyelembe veszi. A díszfák ültetése védi az ingatlanokat és a lakókat a zaj és légszennyeződéstől, továbbá az utcakép fontos elemeivé válhatnak.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatából
Megvalósítás helye: 2181 Iklad Bartók Béla utca és Iskola tér
Kivitelezést végző cég: SWIETELSKY Magyarország Kft. és STRABAG Általános Építő Kft.
A projekt kezdésének dátuma: 2017. december 20.
A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2018. augusztus 31.


További információ kérhető: Madarász István polgármester E-mail: polghiv@iklad.hu
Tel: 06-28-403-381

(Feltöltve: 2018.08.28. 14:29)
TISZTELT IKLADIAK!

Az 1364/2018. (VII.27.) sz. Korm.határozat szerint Magyarország Kormánya egyetért azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek.

A Kormány felkérte a helyi önkormányzatokat, hogy összesítsék és továbbítsák a Belügyminisztériumnak az egyes igénybejelentéseket azon háztartásoktól, akik a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedései alapján támogatásban nem részesültek, mivel gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel nem rendelkeznek.

Háztartás alatt az egy lakásban, házban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.

Az igénybejelentés a központilag kiadott formanyomtatvány nyújtható be, amely elérhető Iklad Község Honlapján (www.iklad.hu), valamint ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban (2181 Iklad, Ráday tér 1.)

Az igénybejelentés határideje: 2018. október 15. (hétfő)

A hiánytalanul kitöltött és aláírt igénybejelentési nyomtatványokat a Polgármesteri Hivatalban kell leadni a fent jelzett határidőig.

A Kormányhatározat alapján az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság az igénybejelentés jogosságát ellenőrizni fogja, melynek során azt vizsgálja, hogy a háztartás részesült-e korábban téli rezsicsökkentésben.


Dr. Braun Pál sk.
jegyző


Ide kattintva a nyilatkozat letölthető.


(Feltöltve: 2018.08.31. 13:25)Tájékoztató

Itt tájékozódhatnak a a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család-és gyermekjóléti központi ellátásokról:
http://aszod.hu/kistersegi-gondozasi-kozpont/

(Feltöltve: 2018.03.17. 11:49)Dr. Bodnár Viktor Háziorvos rendelési ideje 2014. január 1-től

Hétfő: 08:00-11:30
Kedd: 08:00-11:00
Szerda: 08:00-11:00
Csütörtök: 15:00-18:30
Péntek: 08:00-10:00

Telefonos elérhetőség: 06-28-403-237

(Feltöltve: 2014.02.27. 19:21)Az iparűzési adóhoz szükséges nyomtatványok

A 2016. évi iparűzési adóbevallási nyomtatványok leadási határideje: 2017. május 31.
A bevallásokat csak személyesen, vagy postai úton tudjuk elfogadni.
Iparűzési adó számlaszáma: 11742166-15441575-03540000.

       Helyi Iparűzési Adó 2013

       Helyi Iparűzési Adó 2014

       Helyi Iparűzési Adó 2015

       Helyi Iparűzési Adó 2016

       Helyi Iparűzési Adó (HIPA) Adóelőleg kiegészítés

       Helyi Iparűzési Adó (HIPA) Bejelentkezés - állandó jellegű tevékenység

       Helyi Iparűzési Adó (HIPA) Bejelentkezés- ideiglenes tevékenység


(Feltöltve: 2009.10.25. 20:46)Nyomtatványok desztilláló berendezésekről


(Feltöltve: 2015.05.01. 13:42)K01 és P26 űrlapok

Az alábbi linkeken elérhetőek az űrlapok .jar formátumban:
K01
P26

(Feltöltve: 2017.01.20. 19:13) 


Előző lapszámok
 

 


További térképek
 Európai Uniós projektek:
- ASP központhoz való csatlakozás
- Általános Iskolai Fejlesztés
- Csatornázás 2013
- Hivatal átalakítás
- Csatornázás

Sajtóközlemények:
- Általános Iskolai Fejlesztés
- Csatornázás 2013