Völgyes Pál
1998

További kitüntetettek
 

 


A címer története
 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Iklad Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapjén pályázatot hirdet

Iklad Község Önkormányzata művelődésszervező munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2181 lklad, Réday tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A községi önkormányzat közigazgatási területén a kulturális, közművelődési feladatok ellátása, szervezése, közösségi terek működtetése. Kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel. Közművelődési, kulturális programok, események szervezése, lebonyolítása. Kulturális és közművelődési jellegű pályazatok előkészítésében való aktív részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, Főiskola, felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnöttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár szakképzettség, valamint az ezzel egyenértékű, az OKJ szerinti, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés,
• Felhasznalói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
• Közművelődés területén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Részletes, fényképes szakmai önéletrajz.
• Végzettséget bizonyító okiratok másolata.
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazolo nyomtatvány
• A pályazó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Braun Pál jegyző nyújt, a 28403381 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Iklad Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2181 Iklad, Raday tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/188/2019., valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.
• Személyesen: Dr. Braun Pál jegyző, Pest megye, 2181 Iklad, Ráday tér 1.

A pályázat elbírásnak módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A kiválasztási eljárás során személyes meghallgatásra sor kerülhet. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvanítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.iklad.hu - 2019. március 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.iklad.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályazatot kiíró szerv felel.

(Feltöltve: 2019.03.28. 15:26)SOK KICSI SOKRA MEGY!

Tisztelt adófizető polgárok!

Településünkön az alábbi civil szervezetek jogosultak a személyi jövedelemadó 1%-ára:

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete
18081651-1-13

Együtt Az Ikladi Óvodáért Alapítvány
18521700-1-13

Galga Tenisz Egyesület
18664593-1-13

Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány
19181675-1-13

Iklad Diák Sportkör Alapítvány
19177531-1-13

Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület
18661985-1-13

Tasnádi Lajos Alapítvány
18687817-1-13
(Evangélikus gyülekezet alapítványa)

Kérjük, hogy rendelkezzen adója 1%-ával, hogy megvalósulhassanak ezen egyesületek, alapítványok, civil szervezetek célkitűzései.

Köszönjük!

(Feltöltve: 2019.03.14. 14:44)TÁJÉKOZTATÓ - ZÖLD HÍD

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk minden szolgáltatási területén – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (OHKT, hulladékról szóló törvény) és a településekkel létrejött közszolgáltatási szerződés értelmében – az április 1-től november 30-ig terjedő időszakban zöldhulladék-gyűjtést végez.

Idén a korán beköszönt tavaszias időjárás miatt hamarabb megkezdjük a lebomló zsákok eljuttatását az értékesítési pontokra, valamint a háztól gyűjtés indítását és a zöldhulladék- gyűjtőpontokra a konténerek kiszállítását, az alábbiak szerint.

A lebomló zsákok 2019. március 13–tól fokozatosan elérhetővé válnak a megszokott értékesítési pontokon. A zsákokkal ellátott települések listáját folyamatosan frissítjük weblapunkon. A településeken található üzletek pontos címe, weblapunk „gyűjtési rend” menüpontja alatt található meg.

A zöldhulladék háztól gyűjtése az érintett településeken 2019. március 23–tól indul. Kérjük, hogy március 23. szombat reggel 6 óráig helyezzék ki zsákjaikat ingatlanjaik elé azok a lakosok, akiktől a tavalyi évben is háztartástól történt a zöldhulladék elszállítása. A begyűjtés március végéig, erőforrásaink függvényében folyamatos. Április 1–től a gyűjtési naptáraink szerinti időpontban valósul meg, melynek ütemezéséről a weboldalunkon talál bővebb információt (www.zoldhid.hu).
A zöldhulladék-gyűjtés, a Közszolgáltató által rendszeresített, egyedileg jelölt, biológiailag lebomló zsák alkalmazásával történik. Egy ingatlan esetében, a kijelölt gyűjtési napon legfeljebb 10 db zöldhulladék-gyűjtő zsák helyezhető ki a közterületre. A biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák alkalmazásán felül, úgynevezett kötegelt elszállítás is biztosított. A kötegelés azt jelenti, hogy az ingatlanhasználó által kihelyezett zöldhulladék nem ömlesztve, hanem legalább egy ponton összekötve kerül kihelyezésre. Az összekötegelt gallyak, ágak átmérője maximum 6 cm, hossza maximum 100 cm, térfogata 1m3 lehet.

FIGYELEM! A lebomló zsákok felhasználhatósági ideje a megfelelő tárolás esetén, gyártástól számított 16 hét, mely dátum minden zsákon feltüntetésre került (év/hét). A készletek töltése folyamatos, ezért korlátozott mennyiségben vásároljanak!

A zöldhulladék-gyűjtőpontokon használt konténerek kiszállítását 2019. március 23-ig megszervezzük. A gyűjtőpontok címének hirdetésében az érintett önkormányzatok segítségét kérjük, hogy az illegális lerakások elkerülése érdekében csak a helyi lakosok ismerjék meg a pontos helyszíneket.
Azon településeken, ahol a korábbi években az otthoni komposztálás módszerét alkalmazták, kérjük, az eddigi gyakorlat szerint járjanak el!

A zöldhulladék elsősorban zöldfelületeken, kertekben képződő, biológiailag lebomló hulladék (például a falevél, az elpusztult növényi maradványok, a gyomok, a gallyak, a nyesedékek, illetve a fűkaszálék).

Kérjük, ügyeljen rá, hogy a lebomló zsákba és a gyűjtőpontokon található konténerekbe kizárólag zöldhulladék kerüljön!

Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. elérhetőségei:

Levelezési címünk:
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69
2100 Gödöllő Pf.:75
E-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu Telefon: 0628/561-200
Fax: 0628/561-201

Személyes ügyfélfogadás:
Gödöllői Iroda (Gödöllő, Dózsa György út 69.)
Nyitva tartás: hétfő 07:00-19:00 és csütörtök 08:00- 16:00
Ebédidő: 12:00-12:30

Veresegyházi Iroda (Veresegyház, Fő út 35.)
Nyitva tartás: szerda 08:00-20:00 és péntek 08:00- 12:00
Ebédidő: 12:00-12:30

Balassagyarmati Iroda (Mikszáth Kálmán utca.59.) Nyitva tartás: szerda 08.00-16:00
Ebédidő:12:00-12:30

További tájékoztatást a Zöld Híd honlapján olvashatnak. Az igénybejelentő dokumentumokat pedig innen letölthetik: http://www.zoldhid.hu/nkft/letoltheto-dokumentumok/2107/

(Feltöltve: 2019.03.20. 11:59)
MÁV tájékoztató
"Értesítjük a lakosokat, hogy a Budapest-Keleti - Hatvan vasútvonal felújítási munkálatai miatt a vasútvonal Pécel - Aszód állomások közötti szakasza 2019. február 4-én 0:00 órától előreláthatólag 2019. december 7-én 24:00 óráig lezárásra kerül.
Pécel - Aszód állomások között az utasok a vonatok helyett vonatpótló autóbuszokkal utazhatnak.
A vágányzár alatt érvényes menetrendek, ill. a vonatpótló autóbuszok menetrendjei letölthetők a www.mavcsoport.hu oldalról."

(Feltöltve: 2019.02.11. 15:30)Dr. Bodnár Viktor Háziorvos rendelési ideje 2014. január 1-től

Hétfő: 08:00-11:30
Kedd: 08:00-11:00
Szerda: 08:00-11:00
Csütörtök: 15:00-18:30
Péntek: 08:00-10:00

Telefonos elérhetőség: 06-28-403-237

(Feltöltve: 2014.02.27. 19:21)Az iparűzési adóhoz szükséges nyomtatványok

A 2016. évi iparűzési adóbevallási nyomtatványok leadási határideje: 2017. május 31.
A bevallásokat csak személyesen, vagy postai úton tudjuk elfogadni.
Iparűzési adó számlaszáma: 11742166-15441575-03540000.

       Helyi Iparűzési Adó 2013

       Helyi Iparűzési Adó 2014

       Helyi Iparűzési Adó 2015

       Helyi Iparűzési Adó 2016

       Helyi Iparűzési Adó (HIPA) Adóelőleg kiegészítés

       Helyi Iparűzési Adó (HIPA) Bejelentkezés - állandó jellegű tevékenység

       Helyi Iparűzési Adó (HIPA) Bejelentkezés- ideiglenes tevékenység


(Feltöltve: 2009.10.25. 20:46)Nyomtatványok desztilláló berendezésekről


(Feltöltve: 2015.05.01. 13:42)K01 és P26 űrlapok

Az alábbi linkeken elérhetőek az űrlapok .jar formátumban:
K01
P26

(Feltöltve: 2017.01.20. 19:13) 


Előző lapszámok
 

 


További térképek
 Európai Uniós projektek:
- ASP központhoz való csatlakozás
- Általános Iskolai Fejlesztés
- Csatornázás 2013
- Hivatal átalakítás
- Csatornázás

Sajtóközlemények:
- Általános Iskolai Fejlesztés
- Csatornázás 2013