Piri Margit
1997

További kitüntetettek
 

 


A címer története
 


MEGHÍVÓ

Iklad Község Önkormányzata és az Ikladi Általános Iskola tisztelettel meghívja községünk lakóit az 1956-os Forradalom és Szabadságharc és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója
tiszteletére rendezett ünnepségre, melyet október 19-én, pénteken
18.00 órakor tartunk a Művelődési Házban.

Az ünnepségre a NNKKE énekkara és az Általános Iskola 7. osztályos tanulói készülnek műsorral.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk.

Ünnepeljünk együtt!

(Feltöltve: 2018.10.04. 17:11)
Felhívás

Az Ikladi Mezőgazdasági Szövetkezet értesíti a földtulajdonosokat, hogy a KUKORICA kiosztást 2018. október 8-tól október 22-ig tartja.
Hétfőtől- péntekig : 8-15 óra között
Szombaton: 8-12 óra között.

(Feltöltve: 2018.10.04. 17:14)
ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁS

A Zöld Híd Kft. 2018. október 1-től november 4-ig terjedő időszakra felfüggesztette a házhoz menő zöldhulladék gyűjtést. Értesítjük a lakosságot, hogy ezen időszak alatt önkormányzatunk saját költségvetése terhére elszállítja a biológiailag lebomló zöldhulladékot az alábbi időpontokban:
Október 17. (szerda)
Október 24. (szerda)
Október 29. (hétfő)
Kérjük, hogy a hulladékot összekötözve, illetve a biológiailag lebomló zöld zsákban tegyék ki a házuk elé reggel 8:00 óráig.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak a zöldhulladékot szállítjuk el, más jellegű hulladékot (pl.: kommunális hulladék, építési törmelék, lom, elhullott állat stb.) nem szabad kitenni!
Kérjük a fenti előírások betartását.
Iklad Község Önkormányzata

(Feltöltve: 2018.10.12. 13:26)
Tisztelt Kamarai Tagok!

Felhívjuk a Tisztelt Tagok figyelmét, hogy 2018.10.12. (péntek) – 2018.10.31. (szerda) között az ügyfélfogadás a Gödöllői Szolgáltató Központban ( 2100, Gödöllő, Szabadság tér 1. tel.: 06 28 422 447 ) valósul meg.Üdvözlettel,
Maczó Tamás
Falugazdász


(Feltöltve: 2018.10.12. 14:10)
TÁJÉKOZTATÓ A HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS FELFÜGGESZTÉSÉRŐL

Tisztelt Ügyfelünk!

Sajnálattal értesítjük, hogy a házhoz menő rendszerben begyűjtésre kerülő zöldhulladék gyűjtését kényszerűen fel kell függesztenünk, 2018. október 1-től, előre láthatólag 2018. november 4-ig, a Zöld Híd B.I.G.G. NKft. teljes szolgáltatási területén.
Járműveink meghibásodásának mértéke elérte azt a szintet, ami miatt feladataink ellátását kényszerűen újra kellett gondolnunk. Meglévő erőforrásainkat ezért most legfontosabb, kötelező feladataink ellátására kell átcsoportosítanunk. A jelenlegi helyzetben a vegyesen gyűjtött háztartási hulladékok begyűjtésének maradéktalan ellátására összpontosítunk, amelyek közegészségügyi szempontból a legmagasabb kockázatot jelentik. Az átszervezéssel a szelektíven gyűjtött hulladékokat továbbra is zavartalanul el tudjuk szállítani.
Kérjük, szeptember 29-e után már ne helyezzenek a közterületekre, ingatlanaik elé zöldhulladékot!
A zöldhulladék gyűjtés rendjében gyűjtőpontos gyűjtés esetén nincs változás!
Fontos tudnivalók a felfüggesztés időtartama alatt:
Az érintett településeknek lehetőséget biztosítunk nyitvatartási idő alatt a Kerepes, Ökörtelek-völgyi és Nógrádmarcali telephelyünkön, illetve hulladékudvarainkban (Balassagyarmat, Rétság) való zöldhulladék (gyűjtőzsákban vagy anélkül) egyéni beszállítással történő, háztartásonként maximum 1,5 m3 díjmentes elhelyezésére.
A szolgáltatásra azon magánszemély jogosult, aki szerepel az ügyfélnyilvántartásunkban, valamint felmutatja lakcímkártyáját, illetve egy évnél nem régebbi hulladékgazdálkodási díj befizetését igazoló dokumentumot. Nyitvatartás a Kerepes, Ökörtelek-völgyi Regionális Hulladékkezelő Központban hétfő - péntek 8:00 - 16:00
október 13. szombat 7:00 - 13:00
október 27. szombat 7:00 - 13:00

A zöldhulladék tárolására vonatkozó javaslataink:
Javasoljuk, hogy az összegyűjtött zöldhulladékot a későbbi elszállításig az ingatlan területén belül szabad levegőn tárolják.
A Társaságunk által forgalmazott, zöldhulladék gyűjtésére rendszeresített zsák lebomló, ezért a zöldhulladék több hetes tárolására nem alkalmas. A megvásárolt zsákoknak hűvös, fénytől védett helyet kell biztosítani, csak így garantált, hogy három hónapig megőrizzék az eredeti minőségüket.
A zöldhulladékként gyűjtött anyagok házi komposztálásra is alkalmasak, amelyhez honlapunkon segítséget biztosítunk az Önök számára, kérés esetén pedig ügyfélszolgálati munkatársaink emailben is tudnak tájékoztató anyagot küldeni.
Egyéb tudnivalók:
Zöldhulladék közterületen történő elhelyezése illegális hulladéklerakásnak számít!
A rendszeres vegyes hulladék gyűjtéskor munkatársaink csak a gyűjtőedényekbe, vagy az erre rendszeresített többlet hulladékos zsákokba elhelyezett hulladékot szállítják el.
Kérjük, hogy a zöldhulladékot vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe továbbra se helyezzék bele.
Kérjük, hogy rendszeresen figyeljék a tájékoztatóinkat honlapunkon és Facebook-oldalunkon egyaránt.
Kérjük, segítsék munkatársainkat feladataik ellátásában, hiszen mi, a Zöld Híd teljes csapata és külső partnereink is a lehetőségünk határáig mindent megteszünk a közszolgáltatás fenntarthatósága érdekében.
Köszönjük megértésüket és türelmüket!
Zöld Híd B.I.G.G. Nkft.
Gödöllő, 2018. szeptember 27.

(Feltöltve: 2018.10.04. 17:15)PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BURSA HUNGARICA 2019.

Iklad Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához.
Az "A" típusú pályázatra azok az Iklad területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A "B" típusú pályázatra azok az Iklad területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik

a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás;
illetve
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizettek;
és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Az Önkormányzat kizárólag azt a pályázót részesíti támogatásban, akinél az egy háztartásban élők egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át és egyikük sem rendelkezik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló az 1993. évi III. törvény 4. §. (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal;

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2018. november 6.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokban léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az Ikladi Polgármesteri Hivatalba (2181 Iklad, Ráday tér 1.) egy példányban – a kötelező mellékletekkel együtt - kell benyújtani. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

Ide kattintva a A tipusú pályázat letölthető

Ide kattintva a B tipusú pályázat letölthető

Itt letölthető a Jövedelem- és vagyonnyilatkozat


Madarász István sk.
polgármester

(Feltöltve: 2018.10.10. 14:31)
Alapítványi tájékoztató

Az Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány kuratóriuma kéri az egyetemek, főiskolák nappali tagozatán első diplomát szerző azon hallgatóit, akik alapítványi támogatásban részesülnek, hogy a 2018/2019-es tanév I. félévéről szóló iskolalátogatási igazolásokat adják le a Művelődési Házba legkésőbb november 30-ig.
Az alapítvány kuratóriuma

(Feltöltve: 2018.10.04. 17:12)Tájékoztató

Itt tájékozódhatnak a a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család-és gyermekjóléti központi ellátásokról:
http://aszod.hu/kistersegi-gondozasi-kozpont/

(Feltöltve: 2018.03.17. 11:49)Dr. Bodnár Viktor Háziorvos rendelési ideje 2014. január 1-től

Hétfő: 08:00-11:30
Kedd: 08:00-11:00
Szerda: 08:00-11:00
Csütörtök: 15:00-18:30
Péntek: 08:00-10:00

Telefonos elérhetőség: 06-28-403-237

(Feltöltve: 2014.02.27. 19:21)Az iparűzési adóhoz szükséges nyomtatványok

A 2016. évi iparűzési adóbevallási nyomtatványok leadási határideje: 2017. május 31.
A bevallásokat csak személyesen, vagy postai úton tudjuk elfogadni.
Iparűzési adó számlaszáma: 11742166-15441575-03540000.

       Helyi Iparűzési Adó 2013

       Helyi Iparűzési Adó 2014

       Helyi Iparűzési Adó 2015

       Helyi Iparűzési Adó 2016

       Helyi Iparűzési Adó (HIPA) Adóelőleg kiegészítés

       Helyi Iparűzési Adó (HIPA) Bejelentkezés - állandó jellegű tevékenység

       Helyi Iparűzési Adó (HIPA) Bejelentkezés- ideiglenes tevékenység


(Feltöltve: 2009.10.25. 20:46)Nyomtatványok desztilláló berendezésekről


(Feltöltve: 2015.05.01. 13:42)K01 és P26 űrlapok

Az alábbi linkeken elérhetőek az űrlapok .jar formátumban:
K01
P26

(Feltöltve: 2017.01.20. 19:13) 


Előző lapszámok
 

 


További térképek
 Európai Uniós projektek:
- ASP központhoz való csatlakozás
- Általános Iskolai Fejlesztés
- Csatornázás 2013
- Hivatal átalakítás
- Csatornázás

Sajtóközlemények:
- Általános Iskolai Fejlesztés
- Csatornázás 2013