Braun Pál
2011

További kitüntetettek
 

 


A címer története
 Alapítványi tájékoztató

Az Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány kuratóriuma kéri az egyetemek, főiskolák nappali tagozatán első diplomát szerző azon hallgatóit, akik alapítványi támogatásban részesülnek, hogy a 2018/2019-es tanév I. félévéről szóló iskolalátogatási igazolásokat adják le a Művelődési Házba legkésőbb november 30-ig.
Az alapítvány kuratóriuma

(Feltöltve: 2018.10.04. 17:12)ÚJRA ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS

2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
+3628561200
zhbigg@zoldhid.hu,
wwww.zoldhid.hu
Kedves Ügyfelünk!
Örömmel értesítjük, hogy újraindítottuk a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés
szolgáltatásunkat, amely az eredetileg tervezett időpontig, 2018. november 30-ig fog tartani.
Kollégáink a megszokott időpontokban végzik a begyűjtést. Ettől történő esetleges eltérés
esetén az önkormányzatokon és a megszokott kommunikációs csatornáinkon keresztül
tájékoztatjuk Önöket.
Kérjük, hogy a zöldhulladékot a társaságunk által forgalmazott szabványos zsákban, vagy
kötegelve helyezzék ki az ingatlanjaik elé. A kötegelt zöldhulladék legfeljebb 1,5 m hosszú,
maximum 6 cm átmérőjű ágakból állhat és kérjük, legalább egy ponton kössék össze!
A zöldhulladékos zsákok beszerzését megkezdtük. 2018. november 14-től pedig elkezdjük a
kiszállításokat a zsákértékesítési pontjainkra.
Azokon a településeken, ahol gyűjtőpontos zöldhulladék gyűjtés működik, kérjük, hogy az
eddig megszokott rend szerint a gyűjtőpontokon helyezzék el a zöldhulladékaikat.
A kommunális és a szelektív hulladék begyűjtését a továbbiakban is a gyűjtési naptár szerint
meghatározott időpontokban végezzük!
Köszönettel:
Zöld Híd B.I.G.G. Nkft.

(Feltöltve: 2018.11.12. 13:50)
BATZ VÁSÁR
2018. december 4-én,
kedden
10.00-14.30-ig a Művelődési Házban
BATZ női, férfi, minőségi, kényelmes lábbelik vására.
A szépséghibás termékek jelentős árengedménnyel kaphatók.

(Feltöltve: 2018.11.07. 18:11)
Influenza Elleni Védőoltás
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is elérhető az influenza elleni védőoltás.
Térítésmentesen igényelhetik a
• 60 éven felüli, valamint a
• krónikus betegségben szenvedő személyek.
A védettség kialakulásához két-három hétre van szükség, ezért kérem a kedves betegeimet, amennyiben élni szeretnének a lehetőséggel, minél hamarabb keressenek fel rendelési időben.

Dr. Bodnár Viktor
Háziorvos

(Feltöltve: 2018.11.07. 18:22)Tájékoztató

Itt tájékozódhatnak a a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család-és gyermekjóléti központi ellátásokról:
http://aszod.hu/kistersegi-gondozasi-kozpont/

(Feltöltve: 2018.03.17. 11:49)TÁJÉKOZTATÁS

Az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről
Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. január 1. lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

Milyen engedélyt ad ki a jegyző?
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni. Tekintettel arra, hogy a Vgtv. nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító kutak között, így ezek utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a jegyző engedélye szükséges
a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.
Házi ivóvízigény kielégítése esetén szükséges a vízminőség évenkénti vizsgálatának elvégeztetése.
Röviden összefoglalva a fenti feltételeket: a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély a kérelmező, a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja; a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik.
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem az illetékességgel rendelkező Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (1081 Budapest, Dologház u. 1.) hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!
A jogszabály meghatározza-e a gazdasági célú vízigény fogalmát?
Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával, gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.
Milyen kútra kell fennmaradási engedélyt kérni?
Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek.
A locsolási céllal létesült kutak fennmaradási engedélyeztetése esetében is szükséges-e a szakhatóság bevonása?
Csak akkor kell a szakhatóságot bevonni, ha a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál. Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy állatitatásra szolgál és ez nem gazdasági célból használják, akkor nem kell a Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként bevonni. A szakhatóság az eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratórium vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén adja meg a szakhatósági hozzájárulását.
A vízgazdálkodási bírság
A Vgtv. 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. módosítása előtt létesítettek kutat. Azonban aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül létesített kútra, annak 2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1.000.000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300.000 forintot.
A kérelem benyújtásához a formanyomtatvány kitöltése szükséges, mai letölthető a www.iklad.hu honlapról, illetve személyesen igényelhető az Ikladi Polgármeteri Hivatalban.
A kitöltött és aláírt kérelemhez mellékletként csatolandó:
- Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.
- Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVm rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása. (kútfúró oklevele, bizonyítványa).
- Ivóvízcélú felhasználás esetén csatolni kell a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredményét.
- Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye.
- Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos.
- A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint.
Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

A kérelmet Iklad Község Jegyzője részére kell benyújtani.


Itt letölthető a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat.

Itt letölthető a kérelem.(Feltöltve: 2018.11.07. 13:46)Dr. Bodnár Viktor Háziorvos rendelési ideje 2014. január 1-től

Hétfő: 08:00-11:30
Kedd: 08:00-11:00
Szerda: 08:00-11:00
Csütörtök: 15:00-18:30
Péntek: 08:00-10:00

Telefonos elérhetőség: 06-28-403-237

(Feltöltve: 2014.02.27. 19:21)Az iparűzési adóhoz szükséges nyomtatványok

A 2016. évi iparűzési adóbevallási nyomtatványok leadási határideje: 2017. május 31.
A bevallásokat csak személyesen, vagy postai úton tudjuk elfogadni.
Iparűzési adó számlaszáma: 11742166-15441575-03540000.

       Helyi Iparűzési Adó 2013

       Helyi Iparűzési Adó 2014

       Helyi Iparűzési Adó 2015

       Helyi Iparűzési Adó 2016

       Helyi Iparűzési Adó (HIPA) Adóelőleg kiegészítés

       Helyi Iparűzési Adó (HIPA) Bejelentkezés - állandó jellegű tevékenység

       Helyi Iparűzési Adó (HIPA) Bejelentkezés- ideiglenes tevékenység


(Feltöltve: 2009.10.25. 20:46)Nyomtatványok desztilláló berendezésekről


(Feltöltve: 2015.05.01. 13:42)K01 és P26 űrlapok

Az alábbi linkeken elérhetőek az űrlapok .jar formátumban:
K01
P26

(Feltöltve: 2017.01.20. 19:13) 


Előző lapszámok
 

 


További térképek
 Európai Uniós projektek:
- ASP központhoz való csatlakozás
- Általános Iskolai Fejlesztés
- Csatornázás 2013
- Hivatal átalakítás
- Csatornázás

Sajtóközlemények:
- Általános Iskolai Fejlesztés
- Csatornázás 2013